Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
Po co mi właściwie biuro rachunkowe?
Czy biuro rachunkowe obsługuje firmy z innych miast?
Czy współpracę można rozpocząć w trakcie roku?
Skąd mogę wiedzieć, czy będzie mi odpowiadała współpraca z biurem rachunkowym?
Czy zlecenie prowadzenia ksiąg na zewnątrz może być bardziej opłacalne niż własny pracownik?
Czy biuro uwolni mnie od chodzenia i kontaktowania się z urzędami?
Czy poniosę odpowiedzialność za błąd popełniony przez biuro?
Czy muszę dostarczać osobiście dokumenty do biura?

 

Po co mi właściwie biuro rachunkowe?
W obecnej sytuacji w Polsce przedsiębiorcy stają przed wyborem: skupić się na rozwijaniu swoich firm, czy też zająć się wszystkimi formalnościami jakich dopełniania wymaga Państwo. To pierwsze zapewnia zdobycie środków na życie, bez tego drugiego nie da się prowadzić interesów. Niestety skupiając się na coraz nowszych i bardziej skomplikowanych wymaganiach naszego Państwa coraz mniej czasu można poświęcić rozwojowi własnej firmy. Skutkiem tego coraz łatwiej stracić z pola widzenia podstawowy sens prowadzenia firmy i zamiast poszukiwać nowych klientów oraz sposobów powiększenia zysków, coraz więcej czasu traci się na przygotowywanie niezbędnych dokumentów, sprawozdań, ewidencji. Próbując wykonywać obie te rzeczy równocześnie, najczęściej nie wykonuje się dobrze żadnej z nich.
W efekcie interesy nie idą tak jak powinny, a dodatkowo pierwsza kontrola stwierdza uchybienia, które wprawdzie nie spowodowały u nikogo strat, ale naruszały któryś z licznych przepisów, co niestety przynosi dodatkowe straty
w postaci chętnie nakładanych przez urzędników kar.

 

Czy biuro rachunkowe obsługuje firmy z innych miast?
Tak. Nie sprawia nam trudności obsługa klientów z innych miast. Takie oddalenie nie rzutuje na jakość i zakres współpracy w zakresie obsługi rachunkowej firm.

 

Czy współpracę można rozpocząć w trakcie roku?
Tak. Jak najbardziej. Współpracę możemy rozpocząć od dowolnego miesiąca roku. Konieczne będzie odebranie przez nas dokumentów dotyczących danego roku wraz z kopiami ewidencji księgowych za dany rok.

 

Skąd mogę wiedzieć, czy będzie mi odpowiadała współpraca z biurem rachunkowym?
Najlepiej jest możliwość wypróbowania usługi. Dlatego naszym nowym Klientom proponujemy podpisanie umowy na trzymiesięczny okres próbny. W tym okresie moecie Państwo sami ocenić, czy odpowiada Wam forma i sposób współpracy, a także czy spełnia ona Państwa oczekiwania i nadzieje.

 

Czy zlecenie prowadzenia ksiąg na zewnątrz może być bardziej opłacalne niż własny pracownik?
Tak. Prace konieczne do wykonania w księgowości nie są jednakowo skomplikowane. Nie zawsze też jest wystarczająco dużo pracy, aby opłacało się zatrudniać księgowego na cały etat. Stąd dużo efektywniejszym rozwiązaniem jest podpisanie umowy z biurem rachunkowym.
Z jednej strony umożliwia to dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów (co może przynieść całkiem spore zmniejszenie płaconych podatków),
z drugiej strony płaci się tylko za czas rzeczywiście poświęcony Państwa firmie.
Nie ponosicie też Państwo kosztów ZUS, zakupu sprzętu i niezbędnego oprogramowania (programów księgowych i prawnych) urlopów i zwolnień.

 

Czy biuro uwolni mnie od chodzenia i kontaktowania się z urzędami?
Tak. Naszą generalną zasadą jest pośredniczenie w kontaktach z urzędami
 (w tym oczywiście podczas ewentualnych kontroli). Księgując Państwa dokumenty, budując plan kont Państwa firmy, najlepiej wiemy, jak i jakich odpowiedzi udzielać na pytania stawiane przez urzędników. Na ogół też wiemy co chcą osiągnąć zadając takie, a nie inne pytania. Stąd też preferujemy pośredniczenie w kontaktach z urzędnikami, dzięki czemu Państwo nie są narażeni na "przepytywanie", a urzędnicy otrzymują zwięzłei profesjonalne odpowiedzi.

 

Czy poniosę odpowiedzialność za błąd popełniony przez biuro?
Nie. W każdej zawieranej z nami umowie, zawarta jest klauzula stanowiąca, iż odpowiedzialność za ewentualne błędy popełnione w trakcie księgowania dokumentów spoczywa wyłącznie na naszym biurze. Mimo, iż w naszej dotychczasowej historii nie doszło do takiej sytuacji, posiadamy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.

 

Czy muszę dostarczać osobiście dokumenty do biura?
Nie. Oferujemy usługę odbierania dokumentów z Państwa siedziby.
W ustalonych okresach nasz pracownik dojedzie do Państwa firmy i odbierze dokumenty. W przypadku większych odległości dokumenty zostaną odebrane przez firmę kurierską bezpośrednio z siedziby Państwa firmy.