Formularz kontaktowy


Nazwa firmy:   
Imię i Nazwisko:   
Tel. Kontaktowy:   
Adres email:   
Od kiedy działa firma (miesiąc/rok):   
Rodzaj działalności:   
Forma działalności gospodarczej:   
Forma Księgowości:   
Firma jest podatnikiem VAT:   
Czy firma zatrudnia pracowników:   
Liczba pracowników na podstawie umowy o pracę:   
Liczba pracowników na podstawie umowy o dzieło/zlecenie:   
Miesięczna ilość generowanych faktur sprzedaży:     
Miesięczna ilość generowanych faktur zakupu:     
Współpraca:     
Dodatkowe informacje/pytania: